អំណោយរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រគល់ផ្ទះចំនួន ៥ខ្នង ជូនអតីតយុទ្ធជននៅស្រុក គាស់ក្រឡ


ខេត្តបាត់ដំបង, ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ៣ កញ្ញា ២០១៧ ចូលរួមប្រគល់ផ្ទះចំនួន ៥ខ្នងបន្ថែម ជូនអតីតយុទ្ធជននៅស្រុក គាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាអំណោយរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន តាមរយៈសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបង។