នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញប្រជុំបូកសរុបការងារ សមាគមអតីតយុទ្ធជន


នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញប្រជុំបូកសរុបការងារ សមាគមអតីតយុទ្ធជននៅទិសយោធភូមិភាគទី៤ ខេត្តសៀមរាប ។ ក្នុងឱកាសនោះដែរនាយឧត្តមសេនីយ៍ បានណែនាំអោយប្រធាន សអក តាមបណ្តាខេត្តចំណុះ យោធភូមិភាគ ខិតខំបន្តជួយដល់អតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារបន្តទៀត ។