ក្រុមការងារសង្កាត់បឹងកេងកងទី១ នាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដីសាយឈុំជួយឧបត្ថមចំនួន២ គ្រួសារ


ថ្ងៃទី០៩-ខែកញ្ញា-ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារសង្កាត់បឹងកេងកងទី១ បាននាំយកអំណោយដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់របស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្ដីសាយឈុំជួយឧបត្ថមចំនួន 2 គ្រួសារ ដែលមួយគ្រួសារ ទទួលប្រាក់ 30.0000រៀល