ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបពិភាក្សាការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Grab Taxi ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃ


នាថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីស្តីការក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោក Yee Wee Tang ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនGrab Taxi ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រថៃ ដែលមានការអមដំណើរដោយគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន។
ក្នុងជំនួបពិភាក្សានោះ លោក Yee Wee Tangបានស្នើសុំការគាំទ្រ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីក្រសួង សាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនGrab Taxi ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បានបង្ហាញពីការគាំទ្រ ដល់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនGrab Taxi ដើម្បីឱ្យក្រុមហ៊ុននោះមានលទ្ធភាពប្រកបអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ វត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab Taxi នឹងជួយជំរុញឱ្យវិស័យដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការរីកចម្រើន និងសម្បូរបែបថែមទៀត។
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី បានជំរុញឱ្យគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុន ពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរិះរកមធ្យោបាយ និងបន្តនីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនGrab Taxi ឱ្យទទួលបានជោគជ័យឆាប់ៗ។