សកម្មភាពការងារថែទាំផ្លូវដោយក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់៣


សកម្មភាពការងារថែទាំផ្លូវដោយក្រុមមន្ត្រីម៉ូតូកង់៣ លុបគ្រលុកសំបុកមាន់ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ឆ្លងកាត់ក្រុងសិរីសោភណ័ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នាថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។