សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបងធ្វើការងារជួសជុលផ្លូវខេត្ត


សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ពីថ្ងៃទី០៣ ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
I-ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ – ផ្លូវខេត្តលេខ ១៥៧អា Seal ថ្ម ១៩ មម ចន្លោះគម ៦+៥០០ ដល់គម ៧+០០០
II-ការងារជួសជុលបន្ទាន់ ៖
១- ផ្លូវចូលមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង
– កៀរភ្ជួរសម្អាតបាតគ្រឹះផ្លូវ ថ្មី
III-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១ -ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ បេ១ កៀរកាត់សម្អាតចិញ្ជើមផ្លូវ ដែលប្រជាជនចាក់បេតុងរំលោភលើចណីដីថ្នល់ចន្លោះគម៦៨ដល់គម ៦៦ និងគម ៥៩ ដល់ គម៤២ (បវេល – ភ្នំព្រឹក)
IV-ការងារក្រុមម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
– ផ្លូវក្នុងក្រុង ផ្លូវលេខ ៤ លុបសំបុកមាន់
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ កាត់ស្មៅសម្អាតតាមបរិក្ខាផ្លូវ
V- ក្រុមការងារ អង្គភាពលូ និង ស្ថានីយ៍ ចម្រោះទឹកស្អាត
– កាយប្រឡាយដើម្បីបើកមុខទឹកជួយរំដោះទឹកចេញពីផ្លូវមួយចំនួនរងគ្រោះជនលិចដោយទឹកភ្លៀង ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង
– កាយសម្អាតសំរាមកកស្ទះតាមមាត់លូប្រអប់។