ស្វែងយល់ពីគម្រោងសាងសង់ស្ពានបេតុងអារមេខ្សែកាបឆ្លងកាត់ទន្លេសាប


សូមស្វែងយល់ពីគម្រោងសាងសង់ស្ពានបេតុងអារមេខ្សែកាបឆ្លងកាត់ទន្លេសាបៈ
-ទីតាំងឆ្លងទន្លេសាបលើតម្រង់ផ្លូវសាលាដែកក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌជ្រោយចង្វារ
-ប្រវែងស្ពានសរុប ៩២២ម ទទឹង ២០.៥ម
-ចិញ្ចើមស្ពានសម្រាប់ថ្មើរជើង ១.២៥មសងខាង
-កំពស់សរសរស្ពានសម្រាប់ព្យួរខ្សែកាបធៀបនឹងកម្រាលស្ពាន ៣៤ម
-សរសរសម្រាប់ព្យួរខ្សែកាបមានចំនួន ៤សរសរ គម្លាតពីគ្នា ១២០ម
-គន្លងខ្សែយានយន្តទទឹង ៣.៧៥ម
-គន្លងធ្វើចរាចរចំនួន ២ខ្សែទៅ ២ខ្សែមក
-ល្បឿនសុវត្ថិភាព ៤០គម ក្នុង១ម៉ោង
-កំពស់នាវាចរក្រោមស្ពាន អតិបរមានៅរដូវវស្សា ១០.៥ម
-កំពស់នាវាចរក្រោមស្ពាន អប្បបរមានៅរដូវប្រាំង ២០.៥ម
-បំពាក់បង្គោលភ្លើងបំភ្លឺ
-ដាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរ ។