លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ដាក់ អោយអនុវត្តអនុក្រឹត និងលិខិតបទដ្ឋាន ស្តីពីការ បង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុង អញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ ដាក់ អោយអនុវត្តអនុក្រឹត និងលិខិតបទដ្ឋាន ស្តីពីការ បង្កើតយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយ និងការិយាល័យ ប្រជាពលរដ្ឋ នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ។
(១៩ តុលា ២០១៧)