លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថលើកទី២


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថលើកទី២ ឆមាសទី២ ឆ្នាំ២០១៧។
នៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកោះកុង
( ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ )