សម្ដេចតេជោ ផ្ញើសារថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យ ខួបលើកទី១៣ នៃការយាងគ្រង ព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិ


សម្ដេចតេជោ ផ្ញើសារថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រ ក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យ ខួបលើកទី១៣ នៃការយាងគ្រង ព្រះបរមសិរីរាជសម្បត្តិ