មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះត្រួតពិនិត្យការងារសាងសង់ទំនប់ការពារទឹកប្រៃ ជ្រោយស្វាយ


មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម រួមជាមួយតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសុពលភាពការងារសាងសង់ឡើងវិញទំនប់ការពារទឹកប្រៃ ជ្រោយស្វាយ ប្រវែង ៤.១៥០ ម ស្ថិតក្នុងស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង ។