ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧


នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ ៣រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំរកា ព.ស. ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនី យកម្ម និងសំណង់ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ តាមដានវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ និងលើកទិសដៅខែវិច្ឆិកា ព្រមទាំងប្រកាសតែងមន្រ្តីរាជការក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនី យកម្ម និងសំណង់ ផងដែរ។