ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កណ្តាលស្ទឺង


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កណ្តាលស្ទឺង ស្ថិតក្នុងស្រុកកណ្តាលស្ទឺង ខេត្តកណ្តាល និងខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រមាណ ១.៨៨០ ហិកតា ។