ពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញឆត្រយោងជំនាន់ទី២៣


រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី ១០ វិច្ឆិកា ២០១៧ពិធីបើកវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញឆត្រយោងជំនាន់ទី២៣ និងបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបំប៉នជំនាញបើកនិងជួសជុលអូប័រ និងរបៀបសង្គ្រោះជំនាន់ទី២ នៅទីបញ្ជាការកងពលតូចទ័ពពិសេសឆត្រយោង៩១១។