ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ប្រមាណចំនួន១៤៧នាក់


ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងសួរសុខទុក្ខលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ប្រមាណចំនួន១៤៧នាក់ នៅស្រុកសែនជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។