ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដាដឹកនាំកងកម្លាំង ចុះជួយច្រូតស្រូវប្រជាកសិករ


(ព្រះវិហារ)នៅថ្ងៃទី១៤.វិច្ឆិកា.២០១៧ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ បានដឹកនាំកងកម្លាំង មន្ត្រីរាជការ និងក្រុមយុវជន អង្គភាពជុំវិញខេត្ត ចុះជួយច្រូតស្រូវប្រជាកសិករ
នៅភូមិដំណាក់ចិន ឃុំរស្មី ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ៕