លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសីលាសាងសង់ ព្រះវិហារ វត្តមុនីជីខលើ


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសីលាសាងសង់ ព្រះវិហារ វត្តមុនីជីខលើ ស្ថិតក្នុងឃុំជីខលើ ស្រុកស្រែអំបិល។
( ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)