ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ជួបពិភាក្សាជាមួយ Mr. Tatsuyuki Shishido, The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan (OCDI)


វេលាម៉ោង ៩:៣០ ព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកជា​ប្រធាន​អគ្គនាយក កំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ​ និងថ្នាក់ដឹកនាំ បានទទួលជួបពិភាក្សាជាមួយ Mr. Tatsuyuki Shishido, The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan (OCDI) ពិភាក្សាពីការធ្វើផែនការលំអិតលើគម្រោងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការចំណតផែកុងតេន័រនៅ កសស ។