លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ សាកសួរសុខទុក្ខ លោកស្រីមេឃុំ និងស្រ្តី ០២ នាក់


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញ សាកសួរសុខទុក្ខ លោកស្រីមេឃុំ និងស្រ្តី ០២ នាក់ នៅឃុំប្រឡាយ និងនៅភូមិថ្មី ដែលសម្រាក ក្នុងបន្ទប់ជាមួយ មេឃុំត្រពាំងរូង ស្រុកកោះកុង។
( ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ )