លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល និងសាកសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅ ប្រទេសថៃ


លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូក្រសួង និងក្រុមការងារ អញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាល និងសាកសួរសុខទុក្ខ បងប្អូនកម្មករដែលកំពុងធ្វើការនៅ ខេត្តផាធុមថានី ព្រះរាជាណាចក្រថៃប្រទេសថៃ ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។