ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានរៀបចំកម្មវិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សហគមន៍ កសិកម្មសាមគ្គីរីកចម្រើន


នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅភូមិជីពូក ឃុំក្បាលទឹក ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មាន​រៀប​ចំ​កម្មវិធីប្រកាសទទួលស្គាល់​សហគមន៍ កសិកម្មសាមគ្គីរីកចម្រើនក្រោមអធិបតីភាព លោក សាំង សុឃឿន អភិបាលរងស្រុកទឹកផុស មន្ទីរកសិកម្ម និងតំណាងអង្គការសូដិក។