នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ធំ សម្ភោធកាត់ខ្សែបូណ៌ដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សា០១ខ្នង


លោក យ៉ូវ សេងគុណ នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ធំ កាត់ខ្សែបូណ៌សម្ភោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់អគារសិក្សា០១ខ្នង មាន០៥បន្ទប់ នៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់រទេះ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់កំពង់រទេះក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ នាថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។