ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្បទានសង្គមកិច្ច


ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ និងដោយបានការចូលរួមពីតំណាងក្រសួងបរិស្ថាន និងអមដំណើរក្រុមការងារ អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្បទានសង្គមកិច្ចដើម្បីស្នើសុំរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យ និងសម្រេចសម្រាប់ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅឃុំរៀបរយស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ នាថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ។