សកម្មភាពក្រុមងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ


សកម្មភាពក្រុមងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹកកណ្តែក ស្ថិតក្នុងសង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ៥១៣ ហិកតា និងស្រូវប្រាំ ៥៨ ហិកតា ។