ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ និលោកជំទាវអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីក្រុងពលី សុំម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី ដើម្បីរៀបចំតម្លើងបង្គោលអង់តែន វិទ្យុ FM ជាតិ


ឯកឧត្តម រដ្ឋមន្រ្តី ខៀវ កាញារីទ្ធ និលោកជំទាវ ឯកឧត្តម ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា ខេត្ត អភិបាល ខេត្ត មន្រ្តីរាជការ មន្ទីរព័ត៌មាន ខេត្តកែប ធ្វើពិធីក្រុងពលី សុំម្ចាស់ទឹក ម្ចាស់ដី ដើម្បីរៀបចំតម្លើងបង្គោលអង់តែន វិទ្យុ FM ជាតិ កែប ៩៩ មេហ្គាហឺត
( ០៨ ១២ ២០១៧ )