ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញថ្មើរជើង


ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ថ្ងៃសៅរ៏ ទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនជំនាញថ្មើរជើង អាវុធគាំទ្រ និងរថពាសដែក របស់សិក្ខាកាមមកពីកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ ៧០ សិក្ខាកាមមកពីយោធភូមិភាគទី១ និងទី៤។