នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្អូនៗ ក្អួយៗដែលជាសិក្ខាកាមយោធានៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម


នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្អូនៗ ក្អួយៗដែលជាសិក្ខាកាមយោធានៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម ។ ប្អូនៗ ក្មួយៗ ត្រូវគោរពវិន័យរបស់សាលា និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសឹក្សាដើម្បីយកចំណេះដឹងទៅបំរើការពារប្រទេសជាតិយើង និងរួមគ្នាថែរក្សានូវសន្តិភាព ការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលបានមកពីការលះបង់របស់ពូៗអ៉ំៗអតីតយុទ្ធជនយើង ។