សកម្មភាពចាក់បេតុងបរិមាណ ២៥០ម៉ែត្រគូប កម្រាលស្ថានីយ៍បូមទឹកបុរី ១០០ខ្នង


ស្ថានីយ៍នេះ មានសមត្ថភាពបូមទឹក ២.៧៨ម៉ែត្រគូបក្នុង១វិនាទី សម្រាប់ដោះស្រាយទឹកលិចនៅតំបន់បុរី ១០០ខ្នង ក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ។