មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគីរី ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹកអូរភ្លង


សកម្មភាពក្រុមការងារនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគីរី ចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រពទំនប់អាងទឹកអូរភ្លង ស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងច្រេស ស្រុកកូនមុំ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ ២៣០ ហិកតា ។