ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ដឹកប្រតិភូរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមពិធីពិសាបាយមិត្តភាពជាមួយប្រតិភូទីក្រុង Kitakyushu នៅនិវេសនដ្ឋានទូត


តបតាមការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តម HORINOUCHI Hidehisa ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី២១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៧នេះ ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានដឹកប្រតិភូរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចូលរួមពិធីពិសាបាយមិត្តភាពជាមួយប្រតិភូទីក្រុង Kitakyushu នៅនិវេសនដ្ឋានទូត។