ក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានផ្លូវទឹក មន្ទីរសាធារណការ បានចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ផែ និងពិនិត្យការដ្ឋានកំពុងសាងសង់ផែកាណូត


នៅថ្ងៃទី១៩ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងាររបស់នាយកដ្ឋានផ្លូវទឹក មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញ កំពង់ផែស្វ័យតភ្នំពេញ និងរដ្ឋបាលខណ្ឌព្រែកព្នៅ បានចុះពិនិត្យទីតាំងសាងសង់ផែ និងពិនិត្យការដ្ឋានកំពុងសាងសង់ផែកាណូតនៃគម្រោងដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកទន្លេពីព្រែកព្នៅទៅក្រុងតាខ្មៅ។