សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការការងារកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាសេក-កំពីងពួយ


ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់តាសេក-កំពីងពួយ មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំទឹកក្រហម ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សាប្រមាណ ៧៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ៥០ ហិកតា ។