ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ប្រចាំកម្ពុជា


ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងការបរទេស ទទួលជួបលោកជំទាវ ម៉ានីកា ជេន Manika Jain ឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មី នៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា ប្រចាំកម្ពុជា ។