ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចុះពិនិត្យការងារហ្វឹកហ្វឺនពលទាហានថ្មី


ខេត្តកំពង់ចាម, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចុះពិនិត្យការងារហ្វឹកហ្វឺនពលទាហានថ្មី នៅសាលាពលទាហាន២ ចំណុះអោយយោធភូមិភាគទី២។