ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន កំពុងស្ថាបនាផ្លូវដែក ភ្ជាប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ


ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បាននិងកំពុងស្ថាបនាផ្លូវដែកភ្ជាប់ទៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ ដែលនឹងដាក់អោយដំណើរការរថភ្លើងប្រភេទ Tramway ដឹកអ្នកដំណើរនៅមុនពេលចូលឆ្នាំខ្មែរនេះហើយ!

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ លទ្ឋផលការសាងសង់ផ្លូវដែក សម្រេចបានប្រវែង ៥០០ម លើប្រវែងផ្លូវ ១៣០០ម ចាប់ពីវត្តតាំងកសាងដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ។