សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះវិហារ បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ៩៥


ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹក ៩៥ មានទីតាំងស្ថិតក្នុងសង្កាត់បាលហាល ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ៦៤៨ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៥៥ ហិកតា ៕