លោកយាយ សែម អូន អាយុ ៧០ឆ្នាំមានជីវភាពទីទ័លក្រទទួលបានផ្ទះ១ខ្នងពីសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន


លោកយាយ សែម អូន អាយុ ៧០ឆ្នាំ ដែលមានជីវភាពទីទ័លក្រ រស់ភូមិជ្រៃកោង សង្កាត់ស្លាកែត ក្រុងបាត់ដំបង នឹងទទួលបានផ្ទះ១ខ្នង ទំហំ(៤ម៉ែត្រx៦ម៉ែត្រ) ពីសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន តាមរយៈ ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អ៊ុក ឃ្នួច ប្រធាន ស.អ.ក ខេត្តបាត់ដំបង។