សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគិរី បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរតាង


ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អូរតាង មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំភ្នំកុក ស្រុកវើនសៃ ខេត្តរតនគិរី ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ៧២០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ១០០ ហិកតា ។