ឯកឧត្ដម​ ហ៊ុន ម៉ានី​ និងលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ បានដឹកនាំគណ:​ប្រតិភូ ចុះសំណេះសំណាលនិងសួរសុទ្ខបងប្អូនពលករកម្ពុជា


ឯកឧត្ដម​ ហ៊ុន ម៉ានី​ សមាជិករដ្ឋសភា​ និងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺ អមដំណើរដោយលោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌលប៉ៃលិន បានដឹកនាំគណ:​ប្រតិភូ ចុះសំណេះសំណាលនិងសួរសុទ្ខបងប្អូនពលករកម្ពុជា ដែលកំពុងរស់នៅនិងបម្រើការងារនៅរោងចក្រ Sunflage(Thailand) Lydia ចំនួន៣១៤នាក់ ។
បាងកក,២៤កុម្ភ:២០១៨