សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តត្បូងឃ្មុំ បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលម្អ និងថែទាំប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ជាំតាហ៊ឹង


ប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ជាំតាហ៊ឹង មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំទឹកជ្រៅ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលស្រូវប្រមាណ ៥.០០០ ហិកតា ។