សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តឧត្តរមានជ័យ បន្តចុះអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ដាច់


ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ដាច់ ស្ថិតក្នុងឃុំទំនប់ដាច់ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ២៥០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ២០ ហិកតា ។