នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម បន្តជួបសំណេះសំណាល និងបំពាក់មេដាយការពារជាតិជូន សមាជិកអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា


នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អគ្គលេខាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា បានបន្តជួបសំណេះសំណាល និងបំពាក់មេដាយការពារជាតិជូន សមាជិកអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាស្រុកអន្លង់វែង ចំនួន985នាក់។

General Kun Kim, Secretary General of the Cambodian Veterans Association, met and gave National defence Medal to 985 Anlong Veng’s veterans district.