កិច្ចសហប្រត្តិបតិការរវាងខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តចំប៉ាសាក នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ


កិច្ចសហប្រត្តិបតិការរវាងខេត្តព្រះវិហារនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងខេត្តចំប៉ាសាក នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវ ក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ នៅខេត្តចំប៉ាសាក សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៌ ៧រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរការ នព្វស័ក នព្វស័ក២៥៦១ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។
Thursday 7 Roch , Pholkun,Nopsak 2561
08 March 2018
——————————–
The Cooperation between Preah Vihear Province, Cambodia and Cham Pa Sak ,Lao led by HE. Un Chanda Governor of Preah Vihea province at Cham Pa Sak, Lao People’s Democratic Republic .