សកម្មភាពក្រុមការងារមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តរតនគិរី ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រពាំងក្រហម

28851

ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ត្រពាំងក្រហម មានទីតាំងស្ថិតក្នុងឃុំត្រពាំងក្រហម ស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនគិរី ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលប្រមាណ ១៦៧ ហិកតា ។

 28850

 28849

 28852

 28848