នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកិច្ចការស្រ្តី និងអាស៊ាន


នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃក្រសួងកិច្ចការនារី បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីកិច្ចការស្រ្តី និងអាស៊ាន និងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងកិច្ចការនារី ជាមួយអង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅខេត្តរតនៈគីរី ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី13-15 ខែមីនា ឆ្នាំ2018។ ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ឡុង សុផល្លី អនុរដ្ឋលេខាក្រសួងកិច្ចការនារី លោកស្រី ឪ រ៉ានី អគ្គនាយករង និងលោកស្រី ចក់ ម៉ើល ប្រធានមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្តរតនៈគីរី។ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីឲ្យសិក្ខាកាមយល់ដឹងពីកិច្ចស្រ្តី និងអាស៊ាន និងសារៈសំខាន់នៃការធ្វើលិខិតគាំទ្រ ដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ ដល់ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

ប្រធានបទដែលលើកយកមកបណ្តុះបណ្តាលមាន7÷
ទី1- ព័ត៌មានទូទៅពីអាស៊ាន
ទី2- កម្ពុជា និងអាស៊ាន
ទី3- ស្ត្រី និងកិច្ចការអាស៊ាន
ទី4- ស្ត្រី កុមារ និងកិច្ចការអាស៊ាន
ទី5- សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ច
ទី6- សារៈសំខាន់នៃលិខិតគាំទ្រ និងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀង។
ទី7- គោលការណ៍ណែនាំ និងនិតិវិធីក្នុងការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀង។

សិក្ខាកាមដែលអញ្ជើញចូលរួមមកពីក្រសួងកិច្ចការនារី ខេត្តមណ្ឌលគីរី ស្ទឹងត្រែង ក្រចេះ ព្រះវិហារ ត្បូងឃ្មុំ បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តរតនគីរី ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ។ សរុបមានចំនួន51នាក់ បុរសមាន4នាក់។

Department of International Cooperation Ministry for Women’s affairs held a training course about Women’s Affairs and ASEAN as well as the agreement between Ministry of Women’s Affairs and Nation-International Organizations ar Ratanakiri from 13-15 March 2018 under the presidency of HE. long SoPhally, Under Secretary of State for Ministry of Women’s Affairs, Mrs. Ov Rany, Deputy General Director, Mrs. Chok Mel, Director of Ratanakiri Provincial Department of Women’s Affairs, for the purpose of making participants deeply understand about women’s affairs and the importance of Supporting Letter to sign Partnership Development agreements at both National and Sub-National level.

7 topics to train on :
1. General Information about ASEAN
2. Cambodia and ASEAN
3. Women and ASEAN Affairs
4. Women Children and ASEAN Affairs
5. Economic Integration
6. The Importance of Supporting Letter and Signing Agreement
7. The Recommendation and Procedures over Preparing the Agreement

The Participations were from Ministry of Women’s Affairs of Ratanakiri, Streung Treng, Kratie, preah Vihear, Tbong Kum, Bonteay Meanchey and Mondulkiri provinces, a total of 51 persons include 4 men and 47 women.

 29358

 29359

 29360

 29357