មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កង្ហត ស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបង

32914

នៅថ្ងៃច័ន្ទ ៩រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ដឹកនាំដោយលោក ឈា ប៊ុនរិទ្ធ ប្រធាននាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម បានសហការជាមួយមន្ត្រីបច្ចេកទេសមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង ចុះពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចដំណើរការកែលំអ និងថែទាំប្រចាំ នៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ កង្ហត ស្ថិតក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ។

Mr. Chea Bunrith, Director of Department of Irrigation, Pays an Inspection Visit to the Rehabilitation Site of Kong Hort Irrigation System in Battambang Province.

Monday 09 Roch, Chaet, Nopsak 2561
09 April 2018

 32911

 32912

 32913

 32910

 32909

 32907

 32908

 32915

 32906

 32904