ពិធីសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះមហាក្សត្រ

33684

បន្ទាប់ពីពិធីបើកជាផ្លូវការ នៃសម័យប្រជុំដំបូងព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ១៦:០០ នាទី ថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ទាំង៦២រូប បានអញ្ជើញធ្វើសច្ចាប្រណិធាននៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះមហាក្សត្រ ព្រះភ័ក្រ្តនៃសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ និងទេវតារក្សាស្វេតច្ឆត្រ នៅក្នុងព្រះទីនាំងទេវាវិនិច្ឆ័យ ព្រះបរមរាជវាំង៕
(រូបភាពព្រះបរមរាជវាំង)

 33684

 33685

 33687

 33689

 33690

 33680

 33686

 33681

 33683

 33688

 33682