លោកជំទាវសឿ សុជាតា បានអំពាវនាវអោយសិស្សានុសិស្ស ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រ ជៀសអោយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន និង អំពើអប្បាយមុខផ្សេងៗ


លោកជំទាវសឿ សុជាតា អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បានអំពាវនាវអោយសិស្សានុសិស្ស ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រ ជៀសអោយឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀន និង អំពើអប្បាយមុខផ្សេងៗដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើម៕