នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់សមាគមអតីតយុទ្ធកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ


នាយឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់សមាគមអតីតយុទ្ធកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញ និងជំរុញអោយលោកអធិការខណ្ឌទាំង១២ ដែលជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនថ្នាក់ខណ្ឌខិតខំបន្តជួយដល់សមាជិកខ្លួនអោយទទួល បាននូវសេវាសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល