ឯកឧត្តម​ កង​ សៅគុណ បន្តចុះពង្រឹងការងារបក្ស​នៅ​ឃុំពុទ្រា និងឃុំខ្យង ខេត្តព្រះវិហារ


ខេត្តព្រះវិហារ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នេះឯកឧត្តម​ កង​ សៅគុណ​ ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តព្រះវិហារ ​និងគណ បក្សស្រុកជ័យសែន​ បានបន្តចុះពង្រឹងការងារបក្ស​នៅ​ឃុំពុទ្រា និងឃុំខ្យង និងបានបិតស្លាកសញ្ញាគណបក្សតាមខ្នងផ្ទះគ្រួសារបក្សចំនួន៨៨២គ្រួសារ។